top of page

ADAMSBERG

Adamsberg blir en  miljö som utgör en förstad till Rimbo. En blandad miljö med stora och små bostäder, äldreboende, skola, förskolor, vackra parker och grönområden ger plats för alla. Klassiska gator och torg ger fin småstadsstämning. Dagvattnet samlas till områdets kanal som följer gång- och cykelvägen norrut mot Rimbo Centrum. Gemensamt samlingshus uppe på berget ger invånarna i denna stadsdel en självklar plats för möten och fester.

bottom of page